Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Mở khóa miền của tôi để chuyển miền

Mở khóa niền của bạn để chuẩn bị chuyển miền đến nhà đăng ký mới. Miền không hợp lệ để chuyển sang nhà đăng ký khác nếu chúng còn trong 60 ngày đăng ký hoặc còn chuyển miền trước đó hoặc nếu một khách hàng chọn áp dụng khóa chuyển 60 ngày sau Thay đổi Người đăng ký

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kế bên (các) miền mà bạn sẽ mở khóa. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Vui lòng chọn Cài đặt > Mở khóa miền.
  4. Vui lòng chọn hộp kế bên Vâng, tôi đồng ý mở khóa cho (các miền) đã chọn. rồi chọn Tiếp tục.

    Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính nếu miền của bạn có gói bảo vệ miền. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác thực nếu tài khoản của bạn đã được bật phương thức xác minh 2 bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công sau khi các thay đổi được chấp nhận. Bạn vui lòng chờ trên 90 phút để mở khóa xử lý.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm