Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mở trình soạn thảo WordPress

Để chỉnh sửa một trang hoặc bài đăng bằng trình soạn thảo WordPress, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào WordPress (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm? ).
  2. Chọn Trang hoặc Bài đăng từ menu bên trái trong bảng quản trị.
  3. Xác định trang hoặc bài đăng bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách.
  4. Bạn có thể chọn nút Chỉnh sửa bên dưới tiêu đề.
  5. Bắt đầu chỉnh sửa!
Hoạt ảnh minh họa cách mở trình soạn thảo WordPress

Lưu ý: Hãy nhớ cập nhật trang hoặc bài đăng của bạn sau khi chỉnh sửa.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin