Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Modifying .DE Nameservers

When modified for a .DE domain name, the new nameservers must meet the following criteria:

  • Refresh rate between 10000 and 86400 seconds
  • Retry rate between 1800 and 28800 seconds
  • Expiration rate between 604800 and 3600000 seconds
  • Resource record TTL (Time To Live) between 180 and 345600 seconds

The following criteria must also be met:

  • The domain MX record must resolve to a mail server that is valid for the life of the domain registration.
  • The DNS servers must be located on two distinct class C networks.
  • The zone files for both nameservers must have matching serial numbers.
  • The primary and secondary hosts specified in both zone files must match the first and second nameservers entered.

Note: These restrictions are put in place and enforced by the .DE domain name registry, not us.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.