Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Modifying Your Server's Add-ons

Warning: These instructions do not apply to server with the Gateway interface (more info).

You can modify your server's add-ons at any time.

Note: Add-ons that are not removed will be charged on the next billing cycle.

To Modify Your Server's Add-ons

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Options.
  4. Go to the Customize tab; from here you can make any adjustments you want.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.