Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mời người được ủy quyền truy cập vào tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể mời người được ủy quyền (như nhà thiết kế hoặc nhà phát triển web) truy cập vào các sản phẩm GoDaddy trong tài khoản của bạn. Người được ủy quyền có thể mở và sử dụng sản phẩm của bạn nhưng họ không thể xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản như phương thức thanh toán và mật khẩu của bạn.

Lưu ý: Bạn đang muốn gán quyền truy cập ủy quyền cho các miền của bạn? Hãy thay đổi quyền thư mục ủy quyền của miền.

 1. Vào trang Quyền truy cập của người được ủy quyền của GoDaddy. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 2. Trong phần Những người có thể truy cập tài khoản của tôi, hãy chọn Mời truy cập.
  chọn mời truy cập
 3. Nhập Tên và Địa chỉ email của người bạn mời.
  chọn hộp kiểm
 4. Chọn một trong các cấp độ truy cập. Nếu bạn không rõ cấp độ truy cập là gì, hãy đọc phần giải thích về các cấp độ truy cập.
  chọn mức độ truy cập
 5. Chọn Mời. Chúng tôi sẽ gửi cho người đó email mời truy cập vào tài khoản của bạn. Khi người đó chấp nhận lời mời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
  chọn mời

Các bước liên quan

Thêm thông tin

 • Tìm hiểu thêm về Quyền truy cập ủy quyền.
 • Để chấp nhận lời mời truy cập tài khoản của bạn, người được ủy quyền phải có tài khoản GoDaddy. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tạo một tài khoản nếu họ chưa có.