Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account


There may be instances in which Managed WordPress doesn't meet your needs or you want to move to another host provider, follow these steps to manually move a Managed WordPress site to a non-managed WordPress environment.

  1. Download your site files
  2. Export your site database
  3. Upload your site files
  4. Edit SQL file for import
  5. Import your site database
  6. Make final edits

Note: Give yourself 30-60 minutes to complete all six steps.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.