Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Move a module

After you add your campaign modules, you can rearrange them.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.

    Note: You must be in Edit mode to move modules in your campaign.

    Click Edit
  3. In the upper left corner of any module, click and drag the handle to move it up or down in your campaign.
    Click and drag the handle
  4. When you're done making changes, click OK.

More information


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.