Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Move a WordPress site to a different directory in my Linux Hosting account

If you installed WordPress using Installatron, follow these steps to move the site to a different directory in your Linux Hosting account.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, under Applications, click Installatron.
  click installatron
 4. In the Installatron page, select the application you want to move, and then click Clone.
  click clone
 5. In the Installatron Clone page, in the Destination section, make sure to select the correct Domain and Directory where you want to move the site.
 6. Click Clone.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.