Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Move email messages to another folder

To better organize your email messages, you can move them into to folders named for their content. If you need to, create a new folder.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. In the folder that contains the email you want to move, do one of the following:
  • To select a few email messages at a time, click the individual boxes to the left of each message.
   Select the emails you want to move
  • To select all messages in a folder, click the check mark in the header above the email messages.
   Select all messages in a folder
 3. At the top of the page, click the Move to Folder menu, select the name of the folder you want to move the messages to, and then click the Move button.
  Select the folder and click Move

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.