Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Move my email service

Our email migration experts can help you move from your current email service to Microsoft Office 365 with GoDaddy. All you need to do is provide your current email password and we'll take care of the rest.

Note: What we can migrate depends on the installation and configuration of your email service. To learn more about this service call (480) 463-8843.

More info

Learn more about moving my email to Office 365.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.