Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Move your WordPress site to a different directory in cPanel hosting

What if you installed WordPress® in the wrong directory? Don't worry — it happens all the time. If you installed it through your hosting account's control panel, moving it to the correct location is pretty simple.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Software section, click Installatron Applications Installer.
  6. Select the application you want to move, and then click Clone.
  7. In the Destination section, make sure to select the correct Domain and Directory where you want to move the site.
  8. Click Clone.

If you have issues with your site's permalinks after completing these steps, see Fixing Permalink Issues with WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.