Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Mozilla Firefox: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. In Firefox, in the top right corner, click the 3-line button (Open menu).
  2. Select History.
  3. Click Clear Recent History....
  4. In the Time range to clear: list, select Everything.
  5. Select Cookies.
  6. Select Cache.
  7. Deselect everything else, so that only those two options are checked.
  8. Click Clear Now.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.