Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Msg 102, Level 15, State 1 / Incorrect syntax near 'Integer'.

Your website might display the following error if you're using an MS SQL database:

Msg 102, Level 15, State 1, Line LineNumber
Incorrect syntax near ‘Integer’.

Solution

This issue is caused by using RAISERROR in the format RAISERROR integer 'string'.

To resolve this issue, rewrite the statement using the current RAISERROR syntax.

More info

This issue was caused by your account being upgraded to MS SQL 2012, which doesn't support RAISERROR integer 'string'. You can find more information in GoDaddy upgrading databases to MS SQL 2012.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.