Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Msg 321, Level 15, State 1 / "FASTFIRSTROW" is not a recognized table hints option..."

Your website might display the following error if you're using an MS SQL database:

Msg 321, Level 15, State 1, Line LineNumber
"FASTFIRSTROW" is not a recognized table hints option..."

Solution

This issue is caused by using FASTFIRSTROW hints.

To resolve this issue, use OPTION (FAST) instead.

More info

This issue was caused by your account being upgraded to MS SQL 2012, which doesn't support FASTFIRSTROW. You can find more information in GoDaddy upgrading databases to MS SQL 2012.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.