Mất bao lâu để thiết lập, nâng cấp hoặc hạ cấp dịch vụ lưu trữ?

Linux

 • Thiết lập ban đầu cho dịch vụ lưu trữ chia sẻ Linux sẽ mất 24-48 giờ.
 • Thiết lập sau khi hủy dịch vụ lưu trữ miền có thể mất đến 24 giờ.
 • Việc đặt lại mật khẩu dịch vụ lưu trữ thường mất 3 phút.
 • Cài đặt/cài đặt lại Phần mở rộng trang đầu thường mất 30 phút.
 • Thông thường, việc nâng cấp hoặc hạ cấp, ví dụ như nâng cấp từ Dịch vụ lưu trữ Tiết kiệm với PHP lên Dịch vụ lưu trữ Cao cấp với CGI, sẽ mất 24 giờ.
 • Việc thêm Địa chỉ IP chuyên dụng thường mất đến 24 giờ.

Windows

 • Thiết lập ban đầu cho dịch vụ lưu trữ chia sẻ Windows sẽ mất 24-48 giờ.
 • Thiết lập sau khi hủy dịch vụ lưu trữ miền có thể mất đến 24 giờ.
 • Việc đặt lại mật khẩu dịch vụ lưu trữ thường mất 3 phút.
 • Cài đặt/cài đặt lại Phần mở rộng trang đầu thường mất 30 phút.
 • Thông thường, việc nâng cấp hoặc hạ cấp, ví dụ như nâng cấp từ Dịch vụ lưu trữ Tiết kiệm với ASP lên Dịch vụ lưu trữ Cao cấp với ASP, sẽ mất 24 giờ. Trong thời gian này, bảng điều khiển sẽ không sử dụng được.
 • Việc thêm Địa chỉ IP chuyên dụng thường mất đến 24 giờ.

Đa nền tảng

 • Thông thường, việc nâng cấp hoặc hạ cấp sẽ làm thay đổi nền tảng, ví dụ: từ Dịch vụ lưu trữ Tiết kiệm với PHP (Linux) sang Dịch vụ lưu trữ Tiết kiệm với ASP (Windows), sẽ mất 24 giờ. Trong thời gian này, bảng điều khiển sẽ không sử dụng được. Lưu ý rằng một số thay đổi đối với gói có thể cần đến 72 giờ, bao gồm thay đổi với Hệ điều hành tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.