Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mua danh sách Mua ngay trên GoDaddy Đấu giá

Trên GoDaddy Đấu giá®, bạn có thể mua tên miền được liệt kê là Mua ngay mà không cần đặt giá hoặc chào giá.

  1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
  2. Tìm tên miền bạn muốn mua.
  3. Chọn Mua ngay , rồi nhấp vào Tiếp tục để xem lại bên dưới.
  4. Xem lại giỏ hàng, sau đó nhấp vào Tiến hành thanh toán .
  5. Chọn bạn đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện , sau đó tiếp tục trong quá trình thanh toán.

Một số danh sách có tùy chọn Mua ngay cho phép bạn đưa ra đề nghị cho tên miền. Để biết thông tin về việc đưa ra đề nghị, hãy xemTrả lời các đề nghị khi mua tên miền .

Để biết thêm thông tin về quy trình hậu đấu giá, xem Tìm hiểu về Giao dịch thanh toán trong Đấu giá GoDaddy.