Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Mua tên miền bạn giành được

Khi bạn đấu giá thành công một tên miền, GoDaddy Đấu giá sẽ tạo điều kiện thực hiện giao dịch giữa bạn và người bán. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn kèm theo hướng dẫn đầy đủ để bắt đầu giao dịch. Nếu bạn không tìm được hướng dẫn mà chúng tôi gửi, hãy gọi GoDaddy Đấu giá để được hỗ trợ theo số (480) 505-8892.

Sau khi bạn thanh toán, GoDaddy Đấu giá hoặc Escrow.com sẽ xác minh số tiền. Việc xác minh sẽ mất tối đa năm ngày. Để biết thêm thông tin về giao dịch thanh toán, hãy xem Tìm hiểu về Giao dịch thanh toán trong Đấu giá GoDaddy.

Khi bạn giành được một tên miền chưa đăng ký với GoDaddy, bạn phải liên hệ với người bán để bắt đầu quá trình chuyển tên miền. Nếu không thể liên hệ với người bán hoặc gặp vấn đề khi chuyển, bạn có thể làm đơn khiếu nại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Liên hệ với người bán tên miềnTranh chấp một giao dịch trên Go Daddy Đấu giá.

  1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
  2. Di chuột qua Danh sách đặt giá, rồi chọn Giành được.
  3. Nhấp vào Thanh toán cho miền này, rồi tiếp tục quy trình thanh toán.

    Lưu ý: Nếu bạn mua một tên miền đã hết hạn, bạn có thể thêm Đăng ký riêng nếu có sẵn. Trên trang Xem lại giỏ hàng của bạn, với Loại đăng ký, hãy chọn Riêng. Để biết thêm thông tin về bảo mật miền, xem Câu hỏi thường gặp về đăng ký riêng


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.