Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

My computer does not meet the minimum system requirements

If you are trying to set up Outlook 2010 with your Office 365 email address, you need to first install a patch. If you've tried to install the patch, but you get the error message:

Your computer does not meet the minimum system requirements

You need to use a different method to set up your email. You must set up your email manually, using POP or IMAP, instead of relying on the Office 365 autodiscover tool.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.