Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

My data center migration failed

If you tried changing your hosting account's data center and it failed, there are a few potential causes.

Possible cause How to fix?
Large websites: Sites with more than 250,000 files and directories (counted as inodes) or more than 15GB of stored files Reduce the size of your site
Slow DNS responses or DNS hosted with another provider Resubmit your request or use your hosting account's nameservers
Pending SSL: An account is in the process of having an SSL installed Wait for SSL install to complete


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.