Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Đơn hàng đặt sẵn miền là gì?

Đơn hàng đặt sẵn miền là dịch vụ giúp bạn mua được tên miền khi tên miền đó sẵn sàng cho việc đăng ký. Dịch vụ này mang đến cho bạn tư cách thành viên của Theo dõi miền, tư cách thành viên của GoDaddy Đấu giá, US$10 cho lần đặt đấu giá đầu tiên và một năm đăng ký tên miền.

Việc đặt đơn hàng đặt sẵn cũng không đảm bảo bạn sẽ mua được tên miền. Người đăng ký hiện tại có thể gia hạn tên miền, hoặc chúng tôi có thể không đăng ký thành công được cho bạn.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quy trình của Đơn hàng đặt sẵn miền. Ví dụ, bạn có thể phải tham gia đấu giá để mua được tên miền đặt sẵn, và cuộc đấu giá có thể là công khai hay riêng tư. Quá trình này được đặt ra để cung cấp cho mỗi khách hàng của chúng tôi có cơ hội bình đẳng để có được tên miền.

Với các tên miền sắp hết hạn ở GoDaddy®

 1. Bạn đã đặt hàng sẵn tên miền — Bạn có thể mua đơn hàng đặt sẵn cho tên miền trước khi tên miền đó hết hạn. Mặc dù mỗi miền có thể chấp nhận nhiều đơn hàng đặt sẵn nhưng cá nhân bạn chỉ có thể đặt một đơn hàng đặt sẵn cho một miền vào một thời điểm nhất định. Để được hướng dẫn cách đặt đơn hàng đặt sẵn, hãy xem
  .
 2. Bạn theo dõi tên miền — Với thành viên Theo dõi tên miền miễn phí của bạn, bạn có thể theo dõi tên miền được đặt hàng sẵn và nhận thông báo email trong vòng 24 giờ khi có bất kỳ thay đổi nào của nhà đăng ký, tình trạng, ngày hết hạn, hoặc máy chủ tên.

  Khi đơn hàng đặt sẵn đạt đến ngày có sẵn,cơ quan đăng ký sẽ cung cấp tên miền cho công chúng. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ cố mua được tên miền thông qua đơn hàng đặt sẵn. Trạng thái "tình trạng có sẵn" không đảm bảo tên miền sẽ được giữ lại.

 3. Lưu ý: Ngày có sẵn được tính toán bằng cách sử dụng ngày hết hạn của tên miền, thời hạn gia hạn ưu đãi và thời hạn mua lại, nếu áp dụng.

 4. Tên miền hết hạn và được bán đấu giá — Khi hết hạn, tên miền sẽ được đem bán đấu giá công khai trong 10 ngày tại GoDaddy Đấu giá. Bạn phải tích cực tham gia đấu giá cho đến khi kết thúc.

  Dưới đây là cách thức tiến hành hoạt động bán đấu giá:
  • Nếu bạn đặt đơn hàng đặt sẵn đầu tiên, chúng tôi sẽ đặt giá mở cửa 10$ cho bạn, và chúng tôi gửi cho bạn một email về cuộc đấu giá đó.
  • Nếu một người nào đó trả giá cao hơn bạn, chúng tôi gửi email khác. Bạn có thể đặt giá thầu cao hơn, dùng số tiền trong đơn hàng đặt sẵn đó của bạn để đặt sẵn tên miền khác, hoặc yêu cầu bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoàn tiền.

   Lưu ý: Chúng tôi chỉ ưu đãi US$10 trong giá đơn hàng đặt sẵn đầu tiên. Bạn chịu trách nhiệm tài chính đối với các lần đặt giá sau.

  • Nếu bạn không đặt đơn hàng đặt sẵn trước, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về việc đấu giá, và bạn có thể bắt đầu đặt thầu.

   Lưu ý: Nếu mua theo đơn hàng đặt sẵn, bạn sẽ có US$10 để sử dụng cho lần đặt giá đầu tiên. Bạn chịu trách nhiệm tài chính đối với các lần đặt giá sau.

 5. Đấu giá kết thúc — Ngay cả khi bạn giành chiến thắng trong cuộc đấu giá, người đăng ký hiện tại vẫn có thể gia hạn tên miền trong một vài tuần tới.

  Đây là cách hoạt động:
  • Nếu bạn giành chiến thắng, nhưng người đăng ký hiện tại lại gia hạn tên miền, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.
  • Nếu bạn giành chiến thắng và người đăng ký không gia hạn tên miền, thì chúng tôi sẽ xử lý việc sự thay đổi trong đăng ký và chuyển tên miền đó vào tài khoản của bạn trong vòng 45 ngày. Tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi một năm kể từ khi nó được nhập vào tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn không giành chiến thắng hoặc nếu người đăng ký hiện tại gia hạn tên miền, thì bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoàn tiền hoặc dùng số tiền trong đơn hàng đặt sẵn đó của bạn để đặt sẵn tên miền khác. Không có giới hạn thời gian đối với việc chỉ định lại đơn hàng đặt sẵn, và các sản phẩm không hết hạn. Xem
   .

Đối với tên miền hết hạn ở nhà đăng ký khác

 1. Bạn đã đặt hàng sẵn tên miền — Bạn có thể mua đơn hàng đặt sẵn cho tên miền trước khi tên miền đó hết hạn. Mặc dù mỗi miền có thể chấp nhận nhiều đơn hàng đặt sẵn nhưng cá nhân bạn chỉ có thể đặt một đơn hàng đặt sẵn cho một miền vào một thời điểm nhất định. Để được hướng dẫn cách đặt đơn hàng đặt sẵn, hãy xem
  .
 2. Chúng tôi theo dõi các tên miền hàng ngày — Hệ thống của chúng tôi kiểm tra tình trạng tên miền hàng ngày cho đến khi cơ quan đăng ký không còn giữ nó. Mỗi cơ quan đăng ký đều cung cấp một danh sách hàng ngày các tên miền họ sắp không còn giữ và thời gian không còn giữ. Bạn có thể xem các thay đổi về nhà đăng ký, tình trạng, ngày hết hạn, hoặc máy chủ tên của tên miền trong tài khoản Theo dõi tên miền của bạn.
 3. Chúng tôi sẽ thử giữ lại tên miền — Khi đơn hàng đặt sẵn đạt đến ngày có sẵn, cơ quan đăng ký sẽ cung cấp tên miền ra cho công chúng. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ thử mua tên miền qua đơn hàng đặt sẵn, và chúng tôi tiếp tục cố gắng cho đến khi chúng tôi hoặc nhà đăng ký khác giữ lại nó.
 4. Nếu chúng tôi đăng ký được tên miền

  • Nếu bạn là khách hàng duy nhất có đơn hàng đặt sẵn cho tên miền, thì chúng tôi sẽ trao lại tên miền cho bạn mà không đưa vào đấu giá.
  • Nếu có nhiều người có đơn hàng đặt sẵn, thì chúng tôi mời mọi người tham gia cuộc đấu giá riêng chỉ dành cho những người có đơn hàng đặt sẵn được tham gia.
   • Nếu bạn là người có đơn hàng đặt sẵn đầu tiên, chúng tôi sẽ đặt giá mở cửa 10$ cho bạn, và chúng tôi gửi cho bạn một email về cuộc đấu giá đó. Nếu một người nào đó trả giá cao hơn bạn, chúng tôi gửi email khác. Bạn có thể đặt giá thầu cao hơn, dùng số tiền trong đơn hàng đặt sẵn đó của bạn để đặt sẵn tên miền khác, hoặc yêu cầu bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoàn tiền.

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ ưu đãi lần đặt giá đầu tiên vào giá của đơn hàng đặt sẵn. Bạn chịu trách nhiệm tài chính đối với các lần đặt giá sau.

   • Nếu bạn không đặt đơn hàng đặt sẵn trước, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về việc đấu giá, và bạn có thể bắt đầu đặt thầu.

    Lưu ý: Nếu mua theo đơn hàng đặt sẵn, bạn sẽ có US$10 để sử dụng cho lần đặt giá đầu tiên. Bạn chịu trách nhiệm tài chính đối với các lần đặt giá sau.

  Nếu chúng tôi đăng ký được tên miền

  Chúng tôi gửi email cho bạn biết rằng đơn hàng đặt sẵn không thành công. Bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoàn tiền dùng số tiền trong đơn hàng đặt sẵn đó của bạn để đặt sẵn tên miền khác. Không có giới hạn thời gian đối với việc chỉ định lại đơn hàng đặt sẵn, và các sản phẩm không hết hạn. Xem

  .

 5. Nếu tên miền đã bán đấu giá, phiên đấu giá kết thúc — Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào kết quả của cuộc đấu giá.
  • Nếu bạn thắng, thì chúng tôi sẽ xử lý việc sự thay đổi trong đăng ký và chuyển tên miền đó vào tài khoản của bạn trong vòng 45 ngày. Tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi một năm kể từ khi nó được nhập vào tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn không thắng, bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoàn tiền hoặc dùng số tiền trong đơn hàng đặt sẵn đó của bạn để đặt sẵn tên miền khác. Không có giới hạn thời gian đối với việc chỉ định lại đơn hàng đặt sẵn, và các sản phẩm không hết hạn. Xem
   .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.