Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Name and title of your signup form

You can keep your forms organized with different internal names, that only you can see. You can also assign a title to your form, that will display in the header of the form, when it's published.

Form Name

At the top of the right sidebar, enter your Form Name. This will default to Signup Form. This name is for your reference only, it won't display on the actual form that your subscribers see. Generally a name like Blog Subscribers, or Facebook Form, or anything to help you remember the details of the form works best.

Form Title

Your form Title will display at the top of your form, in the header. This will default to your company name, from the Settings area. You can edit the form title:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on the pencil icon, in the top right of the form header.
  3. Enter your new Form Title, in the text box.
  4. Click OK.
  5. Click Save changes, at the bottom of the right sidebar.

Note: If you add a custom image to your form header, the Form Title won't display.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.