Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nameserver rules for .fr domains

Each .fr domain name must have two authoritative nameservers. Before you register or modify the domain name, you must list only those nameservers in its zone file.

If you want to register a .fr domain name with us and use our nameservers, we handle this process for you.

If you want to use your own nameservers, you must set them up before you register or modify the domain name. You must also ensure that they are resolving properly before you assign them to the domain name in our system.

Note: You can use the DNS validation tool on AFNIC's website to ensure that your nameservers are resolving properly.

For example, if you want to register coolexample.com.fr and use the nameservers ns1.coolexample.fr and ns2.coolexample.fr, then you must list those nameservers in the domain name's zone file.

After you set up your nameservers and register your domain name, use the instructions in Change nameservers for my domains to set the nameservers in our system.

For more detailed information on .fr domains, see About .fr Domains.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.