Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nâng cấp bảo vệ miền của tôi

Nâng cấp bảo vệ miền và tăng cường bảo mật cho miền của bạn. Tất cả các miền được đăng ký với GoDaddy đều được tự động thay thế thông tin liên hệ miền bằng chi tiết proxy thông qua nhà cung cấp dịch vụ bảo mật của chúng tôi, Domains By Proxy & reg ;. Các chi tiết proxy này được gửi đến Cơ quan đăng ký và hiển thị trên thư mục WHOIS của GoDaddy.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kế bên (các) miền mà bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Chọn Quyền sở hữu > Nâng cấp bảo vệ miền .
    nâng cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn nâng cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Vui lòng chọn Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Có thể mất đến 90 phút để những thay đổi này có hiệu lực.

Các bước liên quan

  • Tất cả các miền được đăng ký với GoDaddy cũng có một địa chỉ email riêng, duy nhất được sử dụng khi những người khác muốn liên hệ với chủ sở hữu miền. Bạn có thể cài đặt địa chỉ email này để chuyển tiếp thư đến tài khoản email ưa thích của bạn.
  • Xem lại thông tin liên hệ miền của bạn để đảm bảo thông tin chi tiết của bạn chính xác và cập nhật.

Thông tin thêm