Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nâng cấp gói bảo vệ miền của tôi

Nâng cấp gói bảo vệ miền của bạn và tăng bảo mật cho tên miền của bạn. Có nhiều gói bảo vệ khả dụng nên bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp nhất cho mình.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kế bên (các) miền mà bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Vui lòng chọn Quyền sở hữu rồi chọn Giảm cấp Bảo vệ Bảo mật.
    nâng cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn nâng cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Vui lòng chọn Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Sẽ có thể mất 24-48 giờ để thông tin liên hệ được cập nhật của bạn hiển thị trên Danh mục WHOIS của GoDaddy.

Bước có liên quan

Thông tin thêm

  • Một số tên miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho bảo vệ miền.