GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nâng cấp gói email của tôi

Nếu bạn muốn có thêm dung lượng lưu trữ hoặc tính năng cho email của mình, hãy nâng cấp gói Professional Email hoặc Microsoft 365.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Bên cạnh người dùng email, chọn Nâng cấp .
  3. Chọn một gói. Giỏ hàng của bạn sẽ tải với gói mới và giá của gói đó.
  4. Chọn Hoàn tất mua . Bạn sẽ thấy xác nhận rằng đơn hàng của bạn đã được thực hiện và chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho bạn qua email. Gói của bạn sẽ được nâng cấp ngay lập tức.

Xem thêm thông tin