Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nâng cấp gói email Microsoft 365 của tôi

Nâng cấp gói email của bạn để có thêm dung lượng lưu trữ hoặc có quyền truy cập vào Bộ Microsoft 365.

Nếu gói email Microsoft 365 của bạn là một phần của gói có Websites + Marketing và một miền, hãy liên hệ với Hướng dẫn viên GoDaddy để được trợ giúp.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Bên cạnh người dùng email, chọn Nâng cấp .
  3. Chọn gói bạn muốn nâng cấp lên. Giỏ hàng sẽ mở.
  4. Chọn Hoàn tất mua . Tài khoản sẽ được nâng cấp và chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho bạn qua email.

Xem thêm thông tin