Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Nâng cấp hoặc hạ cấp Hỗ trợ WordPress Đặc biệt

Nếu bạn sử dụng tất cả các điểm tín dụng của Hỗ trợ WordPress đặc biệt trong một tháng, nhưng cần chúng tôi thực hiện thêm một số công việc, thì bạn có thể dễ dàng nâng cấp gói của bạn để bổ sung thêm điểm tín dụng.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở Bảng điều khiển Hỗ trợ WordPress Đặc biệt (Bạn cần hỗ trợ mở sản phẩm của mình?)
  2. Trong phần Chi tiết gói, vui lòng nhấp vào Nâng cấp.
  3. Chọn một gói để thay đổi số điểm tín dụng dịch vụ bạn nhận được mỗi tháng.
  4. Vui lòng nhấp vào Truy cập Giỏ hàng.
  5. Hoàn tất quá trình thanh toán.

Gói mới và các điểm tín dụng bổ sung của bạn sẵn sàng sử dụng trong vài phút.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin