Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nâng cấp miền được giám sát của tôi lên đơn hàng đặt sẵn

Nâng cấp miền được giám sát lên đơn hàng đặt sẵn sẽ cho bạn cơ hội có được miền đã đăng ký. Bạn sẽ vẫn nhận được thông báo nếu có bất kỳ cập nhật nào cho miền sau khi nâng cấp

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn Mua & Bán > Đơn hàng đặt sẵn và Giám sát .
    chọn mua và bán từ menu
  3. Chọn hộp bên cạnh miền bạn sẽ sửa đổi, sau đó chọn Nâng cấp lên Đơn hàng đặt sẵn .
  4. Chọn Công khai cho loại đơn hàng đặt sẵn.
  5. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với ... , sau đó chọn Tiếp theo . Nếu bạn không có đủ tín dụng, hãy chọn Mua tín dụng để mua thêm, sau đó quay lại đây để hoàn tất nâng cấp.
  6. Chỉnh sửa thông tin liên hệ của bạn nếu cần, sau đó chọn Tiếp theo .
  7. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được gửi và các cập nhật sẽ được xử lý trong vòng vài phút, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin