Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Nâng cấp gói

Nâng cấp gói của bạn từ phiên bản hiện tại để có thể sử dụng thêm nhiều tính năng khác. Ví dụ: nếu muốn sử dụng Trình quản lý phương tiện xã hội, bạn sẽ cần nâng cấp lên gói Doanh nghiệp nâng cao.

Lưu ý: Không thể thực hiện nâng cấp từ website di động.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào GoCentral/Trình dựng website/Trang tức thời, rồi nhấp vào Tùy chọn bên cạnh tài khoản mà bạn muốn nâng cấp.
  3. Sử dụng menu thả xuống ở đầu cột Nâng cấp để chọn gói mới.
  4. Nếu bạn muốn kéo dài thời gian gia hạn, hãy sử dụng danh sách thả xuống ở cuối cột Nâng cấp để chọn số tháng mà bạn muốn kéo dài thêm.
  5. Nhấp vào Thanh toán.
  6. Nhấp vào Chuyển sang thanh toán.
  7. Xác minh rằng thông tin thanh toán của bạn chính xác, rồi nhấp vào Đặt hàng.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.