Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nâng cấp gói bảo vệ miền của tôi

Nâng cấp gói bảo vệ miền của bạn và tăng bảo mật cho tên miền của bạn. Có nhiều gói bảo vệ khả dụng nên bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp nhất cho mình.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kế bên (các) miền mà bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Vui lòng chọn Quyền sở hữu rồi chọn Giảm cấp Bảo vệ Bảo mật.
    nâng cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn nâng cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Vui lòng chọn Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Sẽ có thể mất 24-48 giờ để thông tin liên hệ được cập nhật của bạn hiển thị trên Danh mục WHOIS của GoDaddy.

Bước có liên quan

Thông tin thêm

  • Một số tên miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho bảo vệ miền.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.