Nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản dịch vụ lưu trữ

Nếu bạn thấy cần có thêm dung lượng trống, băng thông hoặc các tính năng cho website, bạn có thể nâng cấp tài khoản dịch vụ lưu trữ hiện tại của mình.

Để nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản dịch vụ lưu trữ

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Nhấp vào Nâng cấp hoặc Tùy chọn bên cạnh tên miền bạn muốn sử dụng.
  4. Đi đến tab Tùy chỉnh.
  5. Chọn Gói mới, IP máy chủ, Dung lượng định kỳ bổ sung, Dung lượng tạm thời trả trước, Băng thông định kỳ bổ sung hoặc Băng thông tạm thời trả trước.

    Lưu ý: Các tài khoản có băng thông không giới hạn không hiển thị các menu Băng thông định kỳ bổ sung hoặc Băng thông tạm thời trả trước.

  6. Nhấp vào Thanh toán rồi hoàn tất giao dịch mua của bạn.

Bạn có thể phải đợi 24 giờ để các thay đổi này được áp dụng. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Lưu ý: Nếu website của bạn có các tính năng nâng cao nhất định như các ứng dụng ASP, ASP.NET, CGI hoặc PHP và bạn chọn gói dịch vụ lưu trữ không hỗ trợ các tính năng nâng cao này, website của bạn có thể không hoạt động bình thường sau khi thay đổi gói. Vui lòng đảm bảo website của bạn không có các tính năng nâng cao TRƯỚC KHI chuyển sang gói có thể không hỗ trợ các tính năng đó hoặc hãy sẵn sàng sửa đổi nội dung web của bạn theo đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý miền tài khoản lưu trữ.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.