Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nâng cấp lên DNS Cao cấp

Theo mặc định, tài khoản của bạn đi cùng với DNS Thông thường, một phiên bản cơ bản của Trình quản lý DNS. Bạn có thể nâng cấp DNS Thông thường mặc định của bạn lên DNS Cao cấp trong tài khoản GoDaddy của bạn. DNS Cao cấp sẽ cung cấp các tính năng DNS cao cấp bằng cách thêm sức mạnh, tính linh hoạt và cấp độ hỗ trợ kỹ thuật cao hơn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn Trung tâm kiểm soát miền. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Nhấp vào hộp kiểm kế bên (các) miền, sau đó nhấp vào Các sản phẩm Tiện Ích bổ sung từ bảng thả xuống Hiện thêm.
  3. Trong cửa sổ mới, bạn hãy chọn thẻ DNS.
  4. Chọn chi tiết gói của bạn rồi nhấp vào Thêm.
  5. Chọn Thanh toán rồi hoàn tất giao dịch mua của bạn. Bất kỳ miền nào được đăng ký trong tài khoản sẽ tự động được trỏ đến máy chủ tên miền DNS cao cấp chính xác.

Vui lòng cho phép 90 phút để DNS Cao cấp được hiển thị trong tài khoản của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.