Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Nâng cấp lên phiên bản Drupal mới

Cách thức nâng cấp Drupal tùy thuộc vào cách bạn cài đặt nó:

 • Thông qua bảng điều khiển — Chúng tôi cung cấp một công cụ giúp thực hiện việc nâng cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 • Cài đặt thủ công — Nếu bạn cài đặt Drupal theo cách thủ công, bạn sẽ cần tham khảo thông tin sau.

Nâng cấp bản cài đặt Drupal thủ công lên phiên bản mới

Việc nâng cấp Drupal® lên phiên bản mới có thể liên quan đến nhiều bước. HIện có sẵn một số tài nguyên rất hữu ích trên trang web của Drupal, nhưng chúng tôi muốn bổ sung một số điểm để giúp bạn khi làm việc với môi trường lưu trữ cụ thể của chúng tôi.

Bài viết này chỉ cho bạn cách sao lưu trang web và cơ sở dữ liệu hiện tại và tạo một trang thử nghiệm mới. Để có hướng dẫn chi tiết liên quan đến các bước nâng cấp bổ sung, bạn nên sử dụng trang web của Drupal và tập tin upgrade.txt có trong phiên bản mới mà bạn đang nâng cấp.

Để sao lưu và tải về trang web và cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Từ mục Công cụ, nhấp Trình quản lý tập tin FTP.
 5. Duyệt đến thư mục có chứa tập tin Drupal của bạn.
 6. Trong trường Kích thước trang, chọn 50.
 7. Nhấp dấu chọn nằm bên trái cột Tên tập tin để chọn tất cả các tập tin.
 8. Nhấp Lưu trữ từ thanh Thao tác. Đặt tên tập tin và làm theo bất kỳ lời nhắc nào.
 9. Nhấp vào hộp kiểm phía trước tập tin lưu trữ và nhấp Tải về từ thanh Thao tác.
 10. Chuyển đến thẻ Cơ sở dữ liệu và chọn MySQL.
 11. Từ danh sách cơ sở dữ liệu của bạn, nhấp vào Thao tác bên cạnh cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Sao lưu.
 12. Nhấp OK.

Sẽ mất đến 15 phút để sao lưu cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dùng máy khách FTP để tải tập tin về từ thư mục db_backups.

Tạo trang thử nghiệm

Bước này không bắt buộc, tuy nhiên, Drupal khuyến nghị bạn nên tạo một trang thử nghiệm để xác minh rằng quá trình nâng cấp không gây ra bất kỳ sự cố nào với trang web của bạn.

Hosting Control Panel của chúng tôi giúp bạn thực hiện thao tác này dễ dàng hơn. Sau khi bạn chạy update.php và cấu trúc cơ sở dữ liệu của bạn được cập nhật, bạn đã tải lại bất kỳ mô-đun tùy chỉnh nào, bạn có thể tiếp tục sao chép trang web sang một thư mục khác trên tài khoản lưu trữ để kiểm tra một cách toàn diện.

Cách sao lưu cơ sở dữ liệu và tạo một cơ sở dữ liệu cho trang thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Chuyển đến thẻ Cơ sở dữ liệu và chọn MySQL.
 5. Nhấp vào Tạo cơ sở dữ liệu. Ghi lại tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng và nhớ chọn 5.0 làm phiên bản MySQL.
 6. Nhấp OK
 7. Nhấp nút hình bút chì bên cạnh cơ sở dữ liệu được liên kết với phần cài đặt Drupal của bạn.
 8. Từ thanh Thao tác, chọn Sao lưu. Đảm bảo rằng bạn không ghi đè lên bản sao lưu bạn đã tạo từ trước. Nếu cần, hãy tải về bản sao lưu hiện có trước khi tạo bản mới. Bản sao lưu hiện có chứa thông tin từ lần cài đặt trước và bạn có thể cần thông tin này nếu bạn muốn hoàn nguyên cài đặt.
 9. Vui lòng chờ trong khi cơ sở dữ liệu mới được tạo và cơ sở dữ liệu Drupal hiện có được sao lưu. Quá trình này không mất quá 30 phút.

Cách sao chép trang web sang thư mục con trong tài khoản lưu trữ của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Từ mục Công cụ, nhấp Trình quản lý tập tin FTP.
 5. Nhấp Tạo thư mục mới. Đây là thư mục bạn sẽ sao chép các tập tin Drupal hiện có sang.
 6. Duyệt đến thư mục có chứa tập tin Drupal của bạn.
 7. Trong trường Kích thước trang, chọn 50.
 8. Nhấp dấu chọn nằm bên trái cột Tên tập tin để chọn tất cả các tập tin. Nếu có trên 50 tập tin trong thư mục này, hãy thực hiện thao tác nhiều lần.
 9. Từ thanh Thao tác, nhấp Sao chép.
 10. Từ cây thư mục, nhấp vào thư mục bạn vừa tạo.
 11. Nhấp OK.

Cách sao chép cơ sở dữ liệu Drupal hiện có sang cơ sở dữ liệu mới và chỉnh sửa tập tin settings.php

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Chuyển đến thẻ Cơ sở dữ liệu và chọn MySQL.
 5. Nhấp vào nút hình bút chì bên cạnh cơ sở dữ liệu mới bạn vừa tạo.
 6. Sao chép nội dung của trường Tên máy chủ. Bạn sẽ cần thông tin này khi bạn chỉnh sửa tập tin settings.php để trỏ đến cơ sở dữ liệu sao lưu.
 7. Nhấp Khôi phục.
 8. Chọn bản sao lưu cơ sở dữ liệu Drupal rồi nhấp Khôi phục.
 9. Chuyển đến thẻ Công cụ và chọn Trình quản lý tập tin FTP.
 10. Vào thư mục trang sao lưu của bạn và điều hướng đến sites\default. Thư mục mặc định có chứa settings.php.
 11. Nhấp vào hộp kiểm phía trước tập tin settings.php và nhấp Quyền.
 12. Vào thẻ Quyền nâng cao và đảm bảo chọn Viết trong khu vực Quyền của chủ sở hữu. Nhấp OK.
 13. Chọn lại hộp kiểm phía trước tập tin settings.php và nhấp Sửa.
 14. Tìm dòng sau trong tập tin:
  "$db_url = 'mysql://user:pass@server/databasename';"
  và thay bằng tên người dùng và mật khẩu bạn đã tạo cho cơ sở dữ liệu sao lưu. Tại nơi hiển thị máy chủ, hãy thay bằng tên máy chủ mà bạn đã sao chép khi khôi phục cơ sở dữ liệu. Tên người dùng giống với tên cơ sở dữ liệu.
 15. Cuộn xuống dưới tập tin và tìm $base_url = ' ';". Ở giữa ' ', hãy đặt URL, có chứa thư mục con bạn đã tạo. Ví dụ, 'http://www.coolexample.com/mysubfolder'.
 16. Duyệt đến trang của bạn và vào thư mục con bạn đã tạo rồi kiểm tra trang.

Nếu bạn không thể tạo ra bất kỳ sự cố nào với trang của mình, bạn có thể sử dụng hướng dẫn do Drupal cung cấp để chuyển trang đã nâng cấp về chế độ online.

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Drupal® là một thương hiệu đã đăng ký thuộc bên thứ ba. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.