Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Navigate to other products

You can use the header to navigate quickly between your Web-Based Email, Homepage, Calendar, Online Storage, and Fax Thru Email accounts. You can use the header tabs to move easily from one product to another.

Note: You must be logged into your accounts to access them from the header.

 1. Log in to your Web-Based Email, Calendar, Online Storage, or Fax Thru Email account. (Need help logging in?).
 2. Go to any of the following tabs:
  Homepage
  Displays your Web-Based Email Homepage.
  Email
  Opens your Web-Based Email account.
  Calendar
  Opens your Calendar account.
  Files
  Opens your Online Storage account.
  Fax
  Opens your Fax Thru Email account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.