Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Network Solutions: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at Network Solutions, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your Network Solutions account.
 2. Click Manage Account.
 3. Click My Domain Names.
 4. Click Edit Advanced DNS Records
 5. TXT Record:
  • Scroll to Text (TXT Records).
  • Click Edit TXT Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Nhấp vào Tiếp tục.
 6. CNAME:
  • Scroll to Host Aliases (CNAME Records).
  • Click Edit CNAME Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Click Continue
 7. MX Records:
  • Scroll to Mail Servers (MX Records).
  • Click Edit MX Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Click Continue
 8. SRV Records:
  • Scroll to Service (SRV Records).
  • Click Edit SRV Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Nhấp vào Tiếp tục.

You can contact Network Solutions customer support at 1 (888) 642-0209 if you need additional help.

Bước kế tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.