Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Đồng bộ cuộc hẹn với lịch cá nhân

Tính năng này giúp bạn xem nhanh tất cả các cuộc hẹn — và thậm chí đồng bộ lịch cá nhân của bạn với các cuộc hẹn để tránh lên lịch chồng chéo. Nếu bạn chưa bật tính năng Cuộc hẹn trực tuyến, hãy xem Thêm mục Cuộc hẹn trực tuyến trước.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn có cho khách hàng Doanh nghiệp nâng cao hoặc eCommerce ở Mỹ, Vương quốc Anh, Canada và Úc. Khách hàng ở những quốc gia này có thể nâng cấp lên một trong hai gói bất cứ lúc nào.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần giúp đỡ mở bán sản phẩm?)
 2. Ở thanh trên cùng, nhấp vào Cài đặt, rồi chọn Đồng bộ lịch.
  nhấp vào cài đặt, chọn đồng bộ lịch
 3. Nhấp vào Kết nối với lịch, chọn dịch vụ lịch của bạn từ danh sách, rồi chọn một tài khoản cho dịch vụ đó.
  nhấp vào dịch vụ lịch của bạn
 4. Nhấp vào Chấp nhận khi được yêu cầu cấp cho Cronofy quyền truy cập vào dịch vụ lịch của bạn.
 5. Nếu bạn có nhiều lịch cho (các) dịch vụ đã chọn, hãy chọn một lịch từ menu, rồi nhấp vào Lưu.
  nhấp vào cài đặt, chọn đồng bộ lịch

  Lưu ý: Như ảnh minh họa, bạn có tùy chọn sử dụng lịch từ nhiều dịch vụ.

 6. Khi thông báo xác nhận Thành công xuất hiện, bạn đã hoàn tất. Từ giờ, các cuộc hẹn với khách hàng sẽ xuất hiện trên (các) lịch cá nhân đã chọn của bạn — và khách hàng sẽ không thể đặt lịch hẹn trong khoảng thời gian bạn bận rộn.
  Khi Cuộc hẹn trực tuyến được đồng bộ với lịch cá nhân
  lịch cá nhân sẽ hiển thị cuộc hẹn không thể đặt lịch hẹn
  Lịch cá nhân sẽ hiển thị các hoạt động khác của bạn, cùng với các cuộc hẹn với khách hàng Không thể đặt lịch hẹn trực tuyến trong thời gian diễn ra các hoạt động khác của bạn

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.