Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

What is my absolute path in Plesk hosting?

Parallels Plesk Panel absolute hosting paths are:

G:\PleskVhosts\your account's primary domain name\httpdocs

Liên quan đến cộng đồng

smartoctopus's Avatar
httpdocs writable by PHP

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

metafizx's Avatar
How to enable parent paths in IIS for classic ASP site

3 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

vr2263's Avatar
How to Restore a MSSQL Backup to a new Plesk Account

1 Câu trả lời

Last posted 11 months ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng