Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Ứng dụng Outlook trên Android: Cài đặt email

Video này và các hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích cách cài đặt email Office 365 của GoDaddy trong ứng dụng MS Outlook trên thiết bị di động Android của bạn.

Sau khi cài đặt Email Office 365, bạn có thể cài đặt ứng dụng Outlook trên thiết bị Android.

Bạn cũng có thể truy cập email Office 365 thông qua ứng dụng email gốc của điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt email sử dụng ứng dụng gốc.

  1. Cài đặt Microsoft Outlook từ cửa hàng Google Play, và sau đó mở nó ra.
  2. Chạm vào Bắt đầu.
  3. Chạm vào Office 365.
  4. Nhập địa chỉ Email của bạn. Sau đó, trên màn hình đăng nhập Office 365 từ CÔNG TY_TÊN, nhập Mật khẩu.
  5. Chạm vào Đăng nhập.

Bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn của bạn xuất hiện trong ứng dụng. Để đảm bảo bạn có thể gửi các tin nhắn, hãy tiếp tục và viết một email và gửi nó đến cho bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.