Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Ứng dụng Outlook trên iPhone & iPad: Cài đặt email

Bài viết này là chỉ dành riêng cho Email Doanh nghiệp. Để biết thêm hướng dẫn về loại email, vui lòng xem:

Hướng dẫn Office 365
Hướng dẫn Không gian làm việc

Để truy cập vào Email Doanh nghiệp của bạn từ iPhone hoặc iPad, bạn có thể sử dụng ứng dụng Outlook. Ứng dụng Outlook tích hợp với bất kỳ thiết bị nào chạy hệ điều hành iOS 8.0+.

 1. Tải xuống, cài đặt, và mở ứng dụng Microsoft Outlook.
 2. Nếu đây là tài khoản đầu tiên bạn cài đặt:
  1. Chạm vào Bắt đầu.
   Nhấp vào Bắt đầu trong ứng dụng Outlook.
  2. Nếu bạn muốn ứng dụng Outlook gửi cho bạn Thông báo, chạm vào Thông báo đến tôi. Nếu không, chạm vàoKhông, xin cảm ơn.
   Chọn tùy chọn thông báo

   Nếu bạn chọnThông báo đến tôi, hãy chạm OK trên thông báo tự động xuất hiện.

 3. Nếu bạn đã cài đặt một tài khoản trong Outlook
  1. Chạm vào Cài đặttrong danh mục dưới cùng.
   Chạm vào Cài đặt.
  2. Chạm vào Thêm Tài khoản.
   Chạm vào Thêm Tài khoản
  3. Chạm vào Thêm tài khoản Email.
   Chạm vào Thêm tài khoản Email.
 4. Nhập địa chỉ Email Doanh nghiệp của bạn trong trường này, và chạm vào Thêm Tài khoản.
  Nhập địa chỉ email, chạm vào Thêm Tài khoản
 5. Chạm vào IMAP.
  Chạm vào IMAP
 6. Địa chỉ Email Doanh nghiệp của bạn sẽ được điền vào. Chạm vào Sử dụng Cài đặt Nâng cao.
  Chạm vào Sử dụng Cài đặt Nâng cao.
 7. Nhập thông tin sau đây:
  Trường Nội dung cần nhập
  Tên hiển thị Tên mà bạn muốn cho người khác thấy khi họ nhận email của bạn.
  Mô tả Tham chiếu tự chọn cho bạn về tài khoản này. Không ai khác nhìn thấy thông tin này.
  Tên máy chủ IMAP Địachỉ máy chủ thư đến chính xác cho khu vực của bạn, được tìm thấy ở đây.
  Tên người dùng IMAP Mật khẩu Email Doanh nghiệp đầy đủ của bạn.
  Mật khẩu IMAP Mật khẩu Email Doanh nghiệp của bạn.
  Tên máy chủ SMTP Địachỉ máy chủ thư đi chính xác cho khu vực của bạn, được tìm thấy ở đây.
  Tên người dùng SMTP Nhập lại mật khẩu Email Doanh nghiệp đầy đủ của bạn.
  Mật khẩu SMTP Nhập lại mật khẩu Email Doanh nghiệp của bạn.
  Nhập tài khoản email của bạn và chi tiết máy chủ

  Nếu bạn muốn thêm số cổng vào cài đặt máy chủ thư đến hoặc thư đi của bạn, hãy nhập dấu hai chấm , theo sau là số cổng, không có khoảng cách. Ví dụ, imap.secureserver.net:993

 8. Chạm vào Đăng nhập.
 9. Nếu bạn muốn thêm tài khoản khác bạn có thể. Nếu không, chạm Có lẽ để lần sau.

Bước Tiếp Theo

 • Hãy gửi cho mình một email để đảm bảo rằng ứng dung Outlook của bạn được cài đặt chính xác.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.