Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Ứng dụng Outlook trên iPhone & iPad: Cài đặt email

Hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích cách cài đặt tài khoản email Office 365 của GoDaddy trong ứng dụng Microsoft® Outlook, sau khi bạn đã tạo tài khoản email Office 365 của mình.

 1. Cài đặt ứng dụng Microsoft Outlook nếu bạn chưa có, sau đó mở ứng dụng này.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở ứng dụng, chạm vàoBắt đầu.
  Chạm vào Bắt đầu.
 3. Nếu đã thiết lập một tài khoản email trong ứng dụng Outlook, chạm vào Cài đặt, sau đó Thêm tài khoản, sau đó Thêm tài khoản Email.
  Nếu đã cài đặt tài khoản, chạm vào Cài đặt, chạm Thêm tài khoản
 4. Hãy quyết định xem bạn có muốn ứng dụng Outlook gửi cho bạn thông báo, và chạm vào tùy chọn thích hợp.
  Chạm vào lựa chọn thông báo

  Nếu bạn chọn Thông báo cho tôi, chạm vàoOK trên thông báo bật lên. Chạm vào OK trên thông báo bật lên

 5. Nhập địa chỉ email Office 365 đầy đủ của bạn.
  Nhập địa chỉ email Office 365 đầy đủ
 6. Chạm vào Thêm tài khoản.
 7. Nếu thấy màn hình đăng nhậpOffice 365, đi đến bước 8.
  Nếu thấy màn hình IMAP, thì có nghĩa là ứng dụng Outlook không phát hiện được các cài đặt Office 365 của bạn:
  1. Chạm vàoKhông phải IMAP ở phía trên bên phải.
   Chạm vào tài khoản Không phải IMAP
  2. Chạm vào Office 365.
   Chạm vào Office 365
 8. Trên màn hình đăng nhập Office 365, nhập Mật khẩu của bạn.
  Nhập Mật khẩu
 9. Chạm vào Đăng nhập.
 10. Nếu muốn thêm tài khoản email khác cho ứng dụng Outlook, chạm vàoChúng ta hãy cùng thực hiện!. Nếu không, chạm vào Có thể để sau.
  Hãy quyết định nếu bạn muốn thêm tài khoản khác
 11. Trượt qua màn hình giới thiệu của ứng dụng Outlook, cho đến khi bạn thấy hộp thư đến.

Thế là xong! Nếu mọi thứ đang hoạt động, bạn sẽ nhìn thấy vài email. Để kiểm tra mọi thứ vẫn đang hoạt động, hãy tự gửi cho mình một email từ webmail, và trả lời từ ứng dụng Outlook.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin

 • Bạn cũng có thể truy cập Email Office 365 qua ứng dụng thư iPhone hoặc iPad mặc định. Để biết thêm thông tin, xem iPhone & iPad: Cài đặt email.
 • Để xem bộ tính năng khác, bao gồm việc đồng bộ các địa chỉ liên hệ iPhone hoặc iPad, hãy tham khảo
  .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.