Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Ngắt kết nối trang khỏi một trang doanh nghiệp trên Facebook

Ngắt kết nối trang Websites + Marketing khỏi tài khoản Facebook và Instagram của bạn. Facebook và Instagram được liên kết với nhau, vì vậy việc ngắt kết nối này sẽ ngắt kết nối với người kia.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Tiếp thị > Xã hội .
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Mạng xã hội .
  1. Chọn Quản lý danh sách của bạn trong Facebook hoặc Instagram.
  2. Chọn Quản lý > Ngắt kết nối .
  3. Chọn Có, Ngắt kết nối với tôi .

Sau khi ngắt kết nối Facebook hoặc Instagram, hình ảnh trên mạng xã hội sẽ không hiển thị trong Thư viện phương tiện hoặc trong bất kỳ phần Instagram nào trên website của bạn.

Mọi bài đăng đã lên lịch sẽ không được xuất bản, nhưng tất cả các bài đăng đã được đăng trước đó sẽ vẫn hiển thị trong Facebook và Instagram.

Tất cả các kết nối khác giữa trang của bạn và Facebook hoặc Instagram cũng sẽ bị ngắt kết nối, chẳng hạn như các bài đăng có thể mua được, cuộc hẹn trực tuyến hoặc hình ảnh được liên kết.

Thông tin thêm