Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Người bán chuyển tên miền sang tài khoản của người mua bằng cách nào?

Sau khi giao dịch bán tên miền hoàn tất trong GoDaddy Đấu giá, người bán phải chuyển tên miền sang tài khoản của người mua. Phương thức chuyển tên miền và người phải bắt đầu việc chuyển nhượng này phụ thuộc vào tài khoản của người bán và người mua:

  • Nếu miền chưa được đăng ký tại GoDaddy, người mua (người đăng ký mới) phải bắt đầu việc chuyển nhượng tên miền. Phương thức này sẽ chuyển tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác và, đối với hầu hết tên miền cấp cao (TLD), bao gồm một năm gia hạn thêm vào thời hạn đăng ký hiện tại. Để biết thông tin về việc chuyển nhượng đến và đi khỏi GoDaddy, xem Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddyChuyển miền của tôi khỏi GoDaddy.
  • Nếu cả người mua và người bán đều có tài khoản GoDaddy thì người bán phải bắt đầu việc thay đổi tài khoản. Phương thức này, còn được gọi là chuyển người đăng ký, sẽ chuyển tên miền sang một tài khoản khác tại cùng một nhà đăng ký. Ngày hết hạn tên miền sẽ không thay đổi vì thay đổi tài khoản không bao gồm việc gia hạn đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khácChấp nhận một thay đổi tài khoản tên miền.

    Lưu ý: Đối với các giao dịch có giá từ US$4999 trở xuống, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thay đổi tài khoản thay cho người bán (sau khi chúng tôi xác minh số tiền). Nếu chúng tôi không thể hoàn thành việc di chuyển, người bán phải bắt đầu. Khu vực Giành được của người mua và khu vực Đã bán của người bán cho biết trạng thái của việc chuyển nhượng. Nếu miền không tự động di chuyển, người mua và người bán phải sử dụng liên kết Gửi email cho người bán hoặc Gửi email cho người mua để liên lạc với nhau và thực hiện thay đổi tài khoản.

Để biết thêm thông tin về quy trình hậu đấu giá, xem Tìm hiểu về Giao dịch thanh toán trong Đấu giá GoDaddy.