Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhân đôi một phần trong website

Để nhanh chóng tạo nhiều phần có nội dung tương tự, hãy bắt đầu với một phần hiện có có nội dung cơ bản mà bạn muốn sử dụng trong các phần khác và tạo một bản sao để sau đó tùy chỉnh.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
  3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Di chuột qua phần bạn muốn di chuyển. Trong menu xuất hiện, chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab nằm ngang Menu cài đặt . Trong ứng dụng di động, chọn Nội dung rồi chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab dọc menu.
  5. Chọn phần trùng lặp
    Ảnh chụp màn hình biểu tượng phần trùng lặp trong menu cài đặt phần
  6. Bắt đầu tùy chỉnh phần trang của bạn . Bạn cũng có thể thay đổi bố cục phần hoặc di chuyển phần đó sang một trang khác .
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn .

Thông tin thêm