Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy

Bạn sẽ cần tới mã ủy quyền (còn gọi là mã EPP hay khóa chuyển miền) trước khi chuyển miền khỏi GoDaddy. Bạn sẽ không thể chuyển miền đi nếu miền còn trong 60 ngày đăng ký, đã chuyển đi trước đây hay có cập nhật thông tin liên hệ của người đăng ký. Bạn vẫn có thể lấy được mã ủy quyền trong các trường hợp này và cho nhiều miền cùng một lúc bằng cách tạo danh sách có thể xuất.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền bạn sẽ chuyển để truy cập trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, vui lòng chọn Chuyển miền đi khỏi GoDaddy. Nếu miền của bạn không đủ điều kiện để chuyển, bạn có thể tạo hay tải xuống một danh sách có thể xuất được thay vào đó.
 4. Vui lòng xem kỹ danh sách kiểm tra khi chuyển miền, rồi chọn Tiếp tục chuyển. Nếu miền của bạn có đuôi .UK, bạn sẽ cần nhập thẻ IPS cho nhà đăng ký mới của bạn, rồi chọn Hoàn tất chuyển.

  Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính nếu miền của bạn có gói bảo vệ miền. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác thực nếu tài khoản của bạn đã được bật phương thức xác minh 2 bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

 5. Chọn Nhấp vào đây để xem Mã ủy quyền.
 6. Chọn Sao chép vào bảng tạm để sao chép mã ủy quyền. Chúng tôi cũng sẽ gửi email kèm mã ủy quyền của bạn tới địa chỉ email quản trị trên tên miền của bạn.
 7. Chọn Quay lại danh sách miền để quay lại danh sách miền của bạn hoặc chọn Hủy chuyển để quay lại trang Cài đặt miền.

Bước có liên quan

 • Vui lòng cung cấp mã ủy quyền cho nhà đăng ký mới để tiếp tục chuyển miền.
 • Bạn có thể tạo và tải xuống danh sách có thể xuất để nhận mã ủy quyền cho miền của bạn.

Thông tin thêm