Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhận mã ủy quyền thông qua tải xuống

Danh sách có thể xuất có thể được sử dụng để xem xét thông tin cho tên miền của bạn và lưu thông tin đó cục bộ trên thiết bị của bạn, bao gồm cả mã ủy quyền miền của bạn. Bạn có thể tạo và tải xuống danh sách có thể xuất dưới dạng tệp CSV hoặc XML từ trong tài khoản của mình.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn Xuất .
 3. Chọn cài đặt để xuất của bạn:
  • Tên báo cáo: chọn tên cho báo cáo của bạn
  • Tùy chọn xuất: chọn xuất tất cả các miền hoặc chỉ các miền đang chờ chuyển
  • Hiển thị cột: chọn chỉ xuất các cột hiện đang xem hoặc tất cả các cột có thể
  • Định dạng tập tin: chọn CSV hoặc XML cho định dạng tập tin của bạn
  • Nén tập tin: Chọn một tùy chọn nén cho tập tin báo cáo của bạn
  • Chọn hộp nếu bạn muốn bao gồm mã ủy quyền cho các miền của mình
 4. Chọn OK để xác nhận cài đặt xuất của bạn.
 5. Chọn Tải xuống ngay và danh sách đã xuất của bạn sẽ tải xuống thiết bị của bạn ở định dạng tập tin bạn đã chọn.

  Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình nếu bạn có bảo vệ miền trên miền của mình. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác minh nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong tài khoản của mình hơn 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email người đăng ký của bạn.

Bước có liên quan

 • Sau khi tạo danh sách có thể xuất, bạn có thể tải xuống lại bất cứ lúc nào.

Xem thêm thông tin