Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Nhập cơ sở dữ liệu của bạn


Bước 4 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Cảnh báo: Bước này trong tuyển tập được thực hiện trong tài khoản Managed WordPress mà bạn đang di chuyển đến. Nếu thực hiện các bước này trong cơ sở dữ liệu mà bạn đang chuyển đến, bạn sẽ mất dữ liệu của mình.

Nhập cơ sở dữ liệu WordPress mà bạn đã xuất. Bạn sẽ sử dụng phpMyAdmin để hoàn tất thao tác này.

 1. Vui lòng mở phpMyAdmin. (Bạn cần trợ giúp mở phpMyAdmin?)
 2. Trong menu bên trái, vui lòng chọn tên cơ sở dữ liệu của bạn.
  chọn tên cơ sở dữ liệu
 3. Trên thẻ Cấu trúc, vui lòng chọnĐánh dấu tất cả.
  đánh dấu tất cả các hộp
 4. Kế bên Đánh dấu tất cả bên dướiVới đã chọn, vui lòng chọn Xóa.
  chọn xóa từ menu
 5. Dưới Bạn có thật sự muốn không, vui lòng chọn Vâng.
 6. Trong menu bên trái, hãy kiểm tra để đảm bảo các bảng đã được xóa đi. Đây không nên hiển thị bảng nào.
  đảm bảo cơ sở dữ liệu là trống
 7. Trên thẻ Nhập dưới Tập tin cần nhập, bạn hãy chọn Chọn tập tin. Định vị và chọn tập tin SQL mà bạn đã xuất trước đó, sau đó chọn Mở. Đảm bảo bạn có chọn Nhập một phầnSQL làm định dạng của tập tin đã nhập.
  chọn thẻ nhập
  chọn các tùy chọn nhập
 8. Chọn Bắt đầu .
 9. Bạn nhớ ghi chú tiền tố bảng sau khi nhập cơ sở dữ liệu của mình. Bạn sẽ cần điều này khi thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng của mình. Trong ví dụ này, tiền tố bảng là wp_:
  tiền tố bảng trong phpMyAdmin

Xem thêm thông tin