Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập mã ủy quyền để chuyển miền của tôi

Nhập mã ủy quyền hợp lệ (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) để chuyển miền của bạn sang GoDaddy thành công. Bạn có thể nhập mã xác thực từ trong tài khoản GoDaddy của mình sau khi mua chuyển miền .

  1. Đăng nhập vào Trang chuyển GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn Chuyển đến , sau đó chọn tab Hoàn tất chuyển. Tìm một miền cụ thể bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm phía trên danh sách miền của bạn.
  3. Nhập (các) mã ủy quyền của bạn vào cửa sổ mới.
  4. Chọn Nhập mã xác thực phía trên danh sách miền của bạn. Hoặc chọn Nhập trong cột Mã xác thực cho một miền riêng lẻ.
  5. Chọn Gửi để lưu thay đổi.

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng những thay đổi của bạn đã được chấp nhận. Quá trình chuyển miền thường mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin