Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập sản phẩm Square vào cửa hàng trực tuyến của tôi

Nhập sản phẩm của bạn từ Square để quản lý chúng trong cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing.

Bắt buộc: Trước tiên, bạn phải thiết lập thanh toán cho cửa hàng trực tuyến của mình và chọn Square làm tùy chọn thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ. Bạn có thể thay đổi tùy chọn thanh toán bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Thiết bị di động không có tính năng này.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trong Bảng điều khiển của bạn, chọn Cửa hàng > Sản phẩm .
 1. Chọn Nhập / Xuất rồi chọn Nhập .
 2. Chọn Hình vuông từ cửa sổ nhập sản phẩm.
 3. Chọn OK để bắt đầu quá trình. Thời gian cần thiết để nhập sản phẩm của bạn phụ thuộc vào số lượng sản phẩm Square bạn có.
 4. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo Nhập thành công và nhận được email.
 5. Chọn Xem hoặc Xong để xem các sản phẩm Square đã nhập trong danh sách sản phẩm xuất hiện trong cột Kênh bán hàng . (Nếu sản phẩm bao gồm một danh mục, thông tin đó sẽ xuất hiện trong cột Danh mục.)
  Nhập hình vuông đã được thêm

Thông tin thêm