Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập tài khoản email và trình chuyển tiếp vào email cPanel cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể nhập một tập hợp các tài khoản email hoặc trình chuyển tiếp vào email cPanel, tạo địa chỉ hàng loạt.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, bạn cần thiết lập tập tin .csv hoặc .xls với địa chỉ email hoặc trình chuyển tiếp. Để được trợ giúp, hãy xem tài liệu cPanel cho Trình nhập địa chỉ .

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    chọn quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị cPanel .
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Email , chọn Trình nhập địa chỉ .
  5. Làm theo hướng dẫn của cPanel để chọn và nhập tập tin. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu cPanel cho Trình nhập địa chỉ .

Xem thêm thông tin