Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nhận mã ủy quyền để chuyển các miền đã hết hạn

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

Nếu bạn muốn chuyển miền đã hết hạn sang một công ty khác, bạn có thể cần mã ủy quyền (còn gọi là mã EPP hay mã chuyển miền) để xác minh rằng bạn sở hữu tên miền đó.

Để nhận được mã ủy quyền, hãy xác minh địa chỉ email của Người quản lý tên miền (vì chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ đó), sau đó yêu cầu mã ủy quyền. Cách thực hiện:

  1. Đến trang Cài đặt miền.
  2. Trên trang Cài đặt miền, bên dưới Thông tin liên hệ, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đúng. Mã ủy quyền sẽ được gửi tới địa chỉ email của Người quản lý tên miền.
  3. Lưu ý: Nếu bạn không thấy thông tin của Người quản lý tên miền, hãy nhấp vào Sửa, rồi bỏ chọn Sử dụng cho mọi loại liên hệ. Nếu bạn có tên miền .au, chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền tới địa chỉ email của Người liên hệ đăng ký.

   Lưu ý: Bạn sẽ không thể chuyển miền trong thời gian 60 ngày nếu bạn thay đổi tên Tổ chức của người liên hệ đăng ký hoặc bạn thay đổi TênHọ của người liên hệ đăng ký nếu tổ chức không phải là người đăng ký hợp pháp cho tên miền của bạn.

  4. Ở trên đầu tài khoản, hãy nhấp vào menu Miền rồi chọn Miền đã hết hạn.
  5. Chọn các tên miền cần gửi mã ủy quyền qua email, nhấp vào Gửi mã ủy quyền qua email, rồi nhấp vào OK.
  6. Kiểm tra email của bạn. Mã ủy quyền sẽ được gửi tới người quản lý tên miền trong vòng 24 giờ.

  Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.